Samenwerkingsverband ZOUT

In het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (swv ZOUT) werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair (speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs.

 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs.

 

Om elk kind de beste onderwijsplek te bieden, werken scholen samen. Dat gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 zijn in Nederland ongeveer 75 van deze samenwerkingsverbanden actief.


Kijk voor meer informatie de website van ZOUT.
Het ministerie van OCW geeft de volgende informatie over passend onderwijs. In deze presentatie wordt weergegeven wat passend onderwijs is en welke hulp wij als school kunnen geven bij het vinden van een passende plek voor uw kind.
 

Cookie instellingen