Samenstelling MR School de Kring

Samenstelling MR School de Kring

De MR bestaat momenteel uit de volgende mensen:
Bas Maenen (voorzitter)
Daphne Huppertz-Speijer.
Jits Langedijk
Simone Bannink
Kimberley Vermeij
Joyce Hooft (secretaris)

Bas Maenen (voorzitter)

Mijn naam is Bas Maenen, samen met mijn vrouw Margreet en onze zonen Koen (groep 4) en Stan (groep 2) wonen we sinds 2012 in Driebergen. We hebben destijds bewust gekozen voor De Kring. Naast uiteraard de aandacht voor het “leren” en de prettige sfeer, waardeerden wij de interesse voor de sociale vorming van het kind. Er is een mooi evenwicht tussen het ontwikkelen van talenten van het individu én de plaats van het kind in de groep. Voor de toekomst is het van belang de kwaliteiten van De Kring te behouden en waar mogelijk uit te bouwen, een uitdaging in deze snel veranderende maatschappij. De MR biedt de mogelijkheid om namens de ouders hierover in gesprek te gaan met de directie van de school. Aarzel niet om me aan te spreken op het schoolplein.

Daphne Huppertz-Speijer​

Als startend MR-lid en GMR-lid zal ik me even voorstellen.

Mijn naam is Daphne Huppertz-Speijer. Ik ben de moeder van Guido. Guido zit in groep 4 bij juf Cynthia en juf Joyce, locatie Akkerweg.

Ik ben werkzaam geweest in het (speciaal)basisonderwijs en momenteel werkzoekend. Ik hoop mijn kennis en ervaring in de MR in te kunnen zetten. Tevens zal ik de rol als GMR-lid bij stichting De Oorsprong op me gaan nemen.

Met veel enthousiasme en warmte ben ik afgelopen dinsdag 8 november door de MR-leden welkom geheten.  Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en op een fijne samenwerking.

Jits Langedijk

Mijn naam is Jits Langedijk. Samen met mijn vrouw Gabriëlle en onze dochters Sanne en Eva wonen wij in de Larixlaan te Driebergen. Onze dochters gaan op de locatie Sparrenlaan naar school.

Sinds oktober 2015 ben ik lid van de MedezeggenschapsRaad (MR). Als MR lid zet ik mij in, om op kritische wijze de zaken rondom onze school te bewaken. Het belang van de kinderen, leerkrachten en de directe omgeving van de school staan hierin voor mij centraal.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kan je mij altijd op school aanspreken.

Simone Bannink

Mijn naam is Simone Bannink en ik ben al verscheidene jaren werkzaam op de Kring. Ik heb ervaring opgedaan in onder-, midden- en bovenbouw op de locatie Sparrenlaan en ben nu werkzaam in de bovenbouw als stamgroepleidster en intern begeleider op de locatie Akkerweg. Ik heb een fulltime aanstelling. Ik maak deel uit van de MR en van de (P)GMR.

Ik vind het een uitdaging en leerzaam om samen met mijn collega's, met de ouders en de directie mee te denken en te werken aan onze schoolontwikkeling en hierbij vanuit een gezamenlijke visie doelen te bereiken. Ik vind het belangrijk om als school in ontwikkeling te blijven met hart voor het onderwijs en oog voor elkaar. Daarbij voel ik het als een verantwoordelijkheid om ons team te vertegenwoordigen bij het geven van advies of bij het geven van instemming in bepaalde besluiten als MR lid.


Kimberley Vermeij

Graag wil ik mij even voorstellen als personeels- en MR-lid van basisschool de Kring. Mijn naam is Kimberley Vermeij, stamgroepleidster van de Torteltuin (groep 678A). Inmiddels werk ik voor het zesde jaar op basisschool De Kring. Ik werk 3 dagen in de week met veel plezier op deze school. 
Na 5 jaar werkervaring op de Kring vind ik het tijd voor een nieuwe stap. Ik wil mij graag meer verdiepen in de managementkant op onze school. Toen er een leerkracht werd gezocht om een plek in de MR in te vullen, stond ik daar gelijk voor open.
Ik vind het belangrijk om samen met alle andere betrokkenen op een kritische, en vooral positieve wijze mee te denken en te praten over zaken die de school aangaan. Als lid van de leerkrachtgeleding denk ik over verschillende onderwerpen mee, vanuit het belang van mijn collega’s. Over een aantal vastgestelde zaken mogen wij als medezeggenschapsraad advies of instemming geven. Ik vind het interessant en belangrijk om deze taak binnen de MR te vervullen.


Joyce Hooft (secretaris)

Mijn naam is Joyce Hooft. Ik werk al meerdere jaren met veel plezier op de locatie Akkerweg. Na 8 jaar lesgegeven te hebben aan de onderbouw,  geef ik inmiddels parttime les aan de middenbouw. Sinds 2014 ben ik naast stamgroepleider ook locatieleider van de Akkerweg. Door de locatiezaken kreeg ik al meer met managementtaken binnen de school te maken. Mijn taken binnen de MR zijn hier naar mijn mening een mooie aanvulling op. Als secretaris van de MR ben ik verantwoordelijk voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.

Als personeelslid van de MR vind ik het belangrijk om samen met directie, collega’s en ouders ons onderwijs vorm te geven en aan onze schoolontwikkeling te werken. Ik hoop dat wij met elkaar op een positieve en kritische manier ons onderwijs kunnen verbeteren, zodat de leerlingen, ouders en personeelsleden met veel plezier naar de Kring gaan.