Samenstelling MR School de Kring

Samenstelling MR School de Kring

De MR bestaat momenteel uit de volgende mensen:
Bas Maenen (voorzitter)
Viola Hogenboom
Sepha van Dijk
Laura van Voorst
Joyce Hooft (secretaris)

Bas Maenen (voorzitter)

Mijn naam is Bas Maenen, samen met mijn vrouw Margreet en onze zonen Koen (groep 7) en Stan (groep 5) wonen we sinds 2012 in Driebergen. We hebben destijds bewust gekozen voor De Kring. Naast uiteraard de aandacht voor het “leren” en de prettige sfeer, waardeerden wij de interesse voor de sociale vorming van het kind. Er is een mooi evenwicht tussen het ontwikkelen van talenten van het individu én de plaats van het kind in de groep. Voor de toekomst is het van belang de kwaliteiten van De Kring te behouden en waar mogelijk uit te bouwen, een uitdaging in deze snel veranderende maatschappij. De MR biedt de mogelijkheid om namens de ouders hierover in gesprek te gaan met de directie van de school.

Viola Hogenboom

Mijn naam is Viola Hogenboom. Ik ben sinds dit schooljaar leerkracht van groep 3/4/5D (Zaza) op de locatie Sparrenlaan. Ik ben in juni 2017 afgestudeerd aan de Marnix Academie. Dit betekent dat mijn carrière als leerkracht nog maar net van start is gegaan. Voor mij is het dan ook een hele nieuwe, interessante uitdaging om mijn taak als MR lid te vervullen. Ik hoop dat ik met mijn passie voor onderwijs en mijn enthousiaste, daadkrachtige en empathische houding naar zowel de kinderen, als de ouders, als mijn collega’s toe een bijdrage kan leveren aan de schoolontwikkeling.

Sepha van Dijk

Mijn naam is Sepha van Dijk en ik ben de moeder van Max (middenbouw, Sparrenlaan) en Robijn (onderbouw, Sparrenlaan). Ik ben leidinggevende van de afdeling Inkoop bij PLUS supermarkten. De komende jaren zal ik mijn steentje bijdragen in de MR met mijn oplossingsgerichte blik, geloof in kwaliteit en duurzaamheid en het zien van kansen. Daarbij staat voorop de borging van de kern van Jenaplan in het onderwijs van De Kring.

Laura van Voorst​

Ik ben Laura van Voorst en moeder van Femke (onderbouw, Sparrenlaan) en Nikki (nog niet op school, 2,5 jaar). Bij het uitzoeken van een school voor onze kinderen, voelde ik me gelijk thuis op De Kring. Het deed mij denken aan mijn eigen Jenaplan-schooltijd. In de MR denk en praat ik mee als ouder, met mijn achtergrond als beleidsadviseur in het sociaal domein. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan een fijne school, van kind tot leerkracht en van ouder tot directie.


Joyce Hooft (secretaris)

Mijn naam is Joyce Hooft. Ik werk al meerdere jaren met veel plezier op de locatie Akkerweg. Na 8 jaar lesgegeven te hebben aan de onderbouw,  geef ik inmiddels parttime les aan de middenbouw. Sinds 2014 ben ik naast stamgroepleider ook locatieleider van de Akkerweg. Door de locatiezaken kreeg ik al meer met managementtaken binnen de school te maken. Mijn taken binnen de MR zijn hier naar mijn mening een mooie aanvulling op. Als secretaris van de MR ben ik verantwoordelijk voor de agenda en de notulen van de vergaderingen.

Als personeelslid van de MR vind ik het belangrijk om samen met directie, collega’s en ouders ons onderwijs vorm te geven en aan onze schoolontwikkeling te werken. Ik hoop dat wij met elkaar op een positieve en kritische manier ons onderwijs kunnen verbeteren, zodat de leerlingen, ouders en personeelsleden met veel plezier naar de Kring gaan.