Notulen van de vergadering

Notulen van de vergadering

Onderstaand zijn de notulen van de voorgaande vergaderingen na te lezen.
5 oktober 2016
jaarverslag 2015-2016
2 februari 2016
19 april 2016